Om nettstedet

Dette nettstedet tar utgangspunkt folderen Skogshøns og Skogbruk utarbeidet av Gunnar Hårstad ved Skogbrukets Kursinstitutt i samarbeid med Svein Søgnen i Norges Skogeierforbund. Folderen kan du laste ned fra startsiden.

Mer stoff er lagt til i etterkant og det er planer om ytterligere utvidelser. Nettstedet er utviklet av og driftes av Skogbrukets Kursinstitutt.